DPD Pickup wstrzymuje do odwołania świadczenie usług kurierskich do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

DPD Pickup to nadania i odbiory przesyłek w placówkach partnerskich. Jest to część międzynarodowego systemu należącego do DPDgroup, który w całej Europie liczy ponad 54 tys. punktów. Podmiotem świadczącym usługi dla konsumentów w systemie DPD Pickup pozostaje spółka DPD Polska Sp. z o.o.

Punkty powstają w dogodnych dla Nadawców i Odbiorców lokalizacjach. W placówkach można z łatwością nadać lub odebrać przesyłkę. DPD Pickup obejmuje także wiele usług dodatkowych, w tym ubezpieczenie przesyłki czy nadanie za pobraniem. Do Punktu DPD Pickup będą także kierowane przesyłki, gdy taką dyspozycję wyda Nadawca, i będą tam czekać na odbiór przez 3 dni.

dpd pickup pas

 

Promocje obowiązują do 8 marca 2021 r. i dotyczą cen podstawowych, i obejmują paczki nadane online na dpd.com.pl. Ceny usług dodatkowych nie są rabatowane.

  • Promocja na paczki krajowe o wadze do 20 kg z opcją „doręczenie do Punktu”. Kod PUNKT obniża cenę do 8,99 zł. Pozostałe promocje obejmują paczki z opcją „doręczenie do Odbiorcy”.

    Pozostałe promocje obejmują paczki z opcją „doręczenie do Odbiorcy”.

  • Promocja na paczki krajowe o wadze do 0,5 kg. Kod LEKKO obniża cenę do 10,99 zł.

  • Promocja na paczki krajowe o wadze powyżej 0,5 kg do 3 kg. Kod KRAJ obniża cenę do 11,99 zł.

  • Promocja na paczki krajowe o wadze powyżej 3 kg do 10 kg. Kod EKONOMICZNA obniża cenę do 16,99 zł.

  • Promocja dotyczy paczek międzynarodowych w przedziałach do 3 kg i do 10 kg i obejmuje wszystkie kraje*. Kod EUROPA obniża cenę paczek o 43,5%. Dzięki temu za nadanie paczki zagranicznej można uzyskać cenę już od 38,99 zł.

 dpd pickup pas

CENNIK KRAJOWY DPD PICKUP

Cennik podstawowy

Waga w kilogramachCena paczki
Do 0,50 kg 13,99 PLN
Powyżej 0,50 kg do 1,00 kg 14,99 PLN
Powyżej 1,00 kg do 3,00 kg 16,99 PLN
Powyżej 3,00 kg do 5,00 kg 18,99  PLN
Powyżej 5,00 kg do 10,00 kg 23,99 PLN
Powyżej 10,00 kg do 20,00 kg 28,99 PLN
Powyżej 20,00 kg do 31,50 kg¹ 33,99 PLN
1Przedział wagowy niedostępny dla przesyłek kierowanych do odbioru w Punkcie DPD Pickup.  

Usługi i opłaty dodatkowe*
 Nazwa cena
DPD 9:30**  (doręczenie do godz. 9:30) + 90,00 PLN
DPD 12:00** (doręczenie do godz. 12:00) + 45,00 PLN
 SOBOTA** (doręczenie w sobotę) + 10,00 PLN
 Usługa za pobraniem C.O.D. +   7, 90 PLN
  Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa***
powyżej 1 000 PLN do 2 000 PLN        + 1,00 PLN
powyżej 2 000 PLN do 3 000 PLN  + 2,00 PLN
powyżej 3 000 PLN do 5 000 PLN + 4,00 PLN
Odbiór w Punkcie DPD Pickup  bezpłatnie
Doręczenie  do rąk własnych  + 12,00 PLN
Przesyłka zwrotna  wg cennika podstawowego krajowego
Zwrot do Nadawcy  + 13,99 PLN
Przesyłka niestandardowa ****  + 19,90 PLN
Oplata za wagę gabarytową *****  + 1,00 PLN za każdy rozpoczęty kilogram

 *Niektóre usługi dodatkowe mogą być niedostępne dla przesyłek kierowanych do odbioru w Punkcie DPD Pickup.
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług dostępnych na stronie www.dpd.com.pl (dalej zwanych: ,,SWŚU”)
**Usługi realizowane zgodnie z Tabelą dostępności usług DPD Polska dostępną na stronie www.dpd.com.pl
***Każda przesyłka ubezpieczona jest w standardzie do 1000 PLN.
****Przesyłka niestandardowa to przesyłka, w której choć jedna paczka stanowi paczkę niestandardową według definicji zamieszczonej w SWŚU.
*****Opłata za wagę gabarytową to opłata dodatkowa związana z nadaniem paczki, dla której waga gabarytowa ustalona według wzoru opisanego w punkcie 6.4 (ii) SWŚU przekroczy
31,5 kg. Oplata doliczana jest do ceny paczki o wadze 31,5 kg.

 

 

 

 

 

 

Opakowania

BOX-TUBA
60x15x15 cm
BOX-S
45x34x17 cm
BOX-M
40x30x25 cm
BOX-L
40x40x35 cm
4,99 PLN 2,99 PLN 3,99 PLN 4,99 PLN

 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i dopłatę paliwową.
Ceny za usługi dodatkowe, opakowania  i opłaty dodatkowe  doliczane  są do  ceny podstawowej  przesyłki, za którą uznaje się sumaryczną  cenę paczek  w  przesyłce  wynikającą z cennika podstawowego.
Szczegółowe zasady świadczenia usług, w tym informacje dotyczące poszczególnych usług i opłat dodatkowych określa Załącznik nr 1 do Cennika - SWŚU SWŚU oraz Regulamin świadczenia usług w obrocie krajowym dostępne są na stronie www.dpd.com.pl oraz w Punktach DPD Pickup.
Usługi świadczone są przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 5260204110, kapitał zakładowy 228.604.000 PLN

 

 

 

dpd pickup pas

CENNIK ZAGRANICZNY DPD PICKUP

Cennik podstawowy

Waga w kilogramach czasCena paczki
dostawy   do 3 kg do 10 kg            do 31,5 kg
Austria 3  69,00           79,00 109,00
Belgia 3 69,00 79,00 109,00
Bułgaria 4 99,00 119,00 149,00
Chorwacja 5 119,00 119,00 149,00
Czechy 2 69,00 79,00 109,00
Dania 3 69,00 79,00 109,00
Estonia 3 69,00 79,00 109,00
Finlandia 4 99,00 99,00 149,00
Francja 3 99,00 99,00 109,00
Grecja 5 149,00 149,00 149,00
Hiszpania 4 99,00 119,00 149,00
Holandia 3 69,00 99,00 109,00
Irlandia 4 99,00 99,00 109,00
Litwa 2 69,00 79,00 99,00
Luksenburg 3 69,00 99,00 109,00
Łotwa 2 69,00 79,00 99,00
Niemcy 2 69,00 79,00 99,00
Protugalia 4 99,00 119,00 149,00
Rumunia 4 99,00 109,00 109,00
Słowacja 2 69,00 79,00 109,00
Słowenia 4 99,00 99,00 109,00
Szwecja 4 99,00 99,00 109,00
Węgry 3 69,00 79,00 109,00
Wielka Brytania i Irlandia (świadczenie usług kurierskich wstrzymane.) 4 99,00 99,00 109,00
Włochy 4 109,00 119,00 149,00

1Usługi są realizowane środkami transportu drogowego (usługa niedostępna w sytuacji, w której ze względu na lokalizację Nadawcy lub Odbiorcy przewóz nie może być realizowany  środkami transportu drogowego, patrz: punkt 5.2.2.4 Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług, dostępnych na stronie www.dpd.com.pl dalej zwanych: „SWŚU”).

2Czas dostawy jest terminem przewidywanym doręczenia i wyrażony jest w dniach roboczych, z zastrzeżeniem, że dzień nadania jest dniem 0.   3Przedział wagowy powyżej 20 kg do 31,5 kg jest niedostępny dla przesyłek kierowanych do odbioru w Punkcie DPD Pickup.  4Dostępność usługi należy zweryfikować na stronie www.dpd.com.pl 

1Przedział wagowy niedostępny dla przesyłek kierowanych do odbioru w Punkcie DPD Pickup.        

Usługi i opłaty dodatkowe*
 Nazwa       cena
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa *     
powyżej 1 000 PLN do 2 000 PLN       + 1,00
powyżej 2 000 PLN do 3 000 PLN       + 2,00
powyżej 3 000 PLN do 5 000 PLN       + 10,00
 Usługa za pobraniem C.O.D.       + 4,00
  Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa***
powyżej 1 000 PLN do 2 000 PLN              + 1,00
powyżej 2 000 PLN do 3 000 PLN        + 2,00
powyżej 3 000 PLN do 5 000 PLN       + 4,00
Odbiór w Punkcie DPD Pickup **        bezpłatnie
Przesyłka niestandardowa ***        + 120,00
Zwrot do Nadawcy        + 13,99

*Każda przesyłka ubezpieczona jest w standardzie do 1000 PLN.    

 **Usługa dostępna w niektórych krajach. Pełna lista krajów, gdzie możliwy jest odbiór przesyłki w Punkcie DPD Pickup dostępna jest na stronie www.dpd.com.pl    

 ***Przesyłka niestandardowa to przesyłka, w której choć jedna paczka stanowi paczkę niestandardową według definicji zamieszczonej w SWŚU     Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i dopłatę paliwową.     Ceny za opakowanie zgodnie z Cennikiem krajowym Pickup.     Ceny za usługi dodatkowe, opakowania i opłaty dodatkowe doliczane są do ceny podstawowej przesyłki, za którą uznaje się sumaryczną cenę paczek w przesyłce wynikającą     z cennika podstawowego.     Szczegółowe zasady świadczenia usług, w tym informacje dotyczące poszczególnych usług i opłat dodatkowych określa Załącznik nr 1 do Cennika - SWŚU.SWŚU oraz Regulamin świadczenia usług w obrocie międzynarodowym dostępne są na stronie www.dpd.com.pl oraz w Punktach DPD Pickup.Usługi świadczone są przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawyw Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 5260204110, kapitał zakładowy 228.604.000 PLN.Cennik międzynarodowy DPD Pickup. Wersja 1.5 obowiązuje od 15 maja 2020